Een gezond gazon

 

Maaien is belangrijk bij het verzorgen van uw gazon. Grasmaaien zorgt er voor dat uw gazon een gesloten grasmat blijft.

Waaraan moet een gazon voldoen:

- het gazon moet een mooie, egaal groene kleur hebben;

- het gazon moet een gesloten zode zijn;

- er mogen geen onkruiden in het gazon zitten.

Om dit te bereiken moet u onderhoud plegen. De onderhoudsmaatregelen die u uit kunt voeren zier u in de online kalender onder aan de pagina.

Grasmaaien, de meest voorkomende onderhoudsmaatregel! Het belangrijkste is de maaihoogte (hoogte waarop de grasplant is afgemaaid, gemeten vanaf de grond). De maaihoogte is afhankelijk van het gebruik en het soort gazon dat u heeft.

Een siergazon dient u te maaien op 2 cm en een speelgazon wordt nooit korter gemaaid als 3 cm. Als u te kort maait zullen de grasplanten geen nieuwe uitlopers maken. Het gevolg is dat er gaten ontstaan in uw gazon.
Als u te hoog maait zullen de grove grassoorten de fijnere overwoekeren. Daarnaast kan het gras gaan bloeien, het gras sterft hierna af. In beide gevallen ontstaan kale plekken in uw gazon.

De keuze van de grasmaaier is hierbij van belang. Houdt bij de aanschaf de gewenste maaihoogte in de gaten, kunt u de maaier goed instellen? Inja tuinen adviseert haar klanten om te werken met kooimaaiers. Een kooimaaier geeft een prima maaibeeld. Een kooimaaier knipt en een cirkelmaaier slaat. Een cirkelmaaier is prima geschikt voor tuinen met takjes en steentjes. Een cirkelmaaier is echter wel onderhoudsvriendelijk.

 
Bemesten van uw gazon is iets wat vaak onderschat wordt. Echter het gras goed aan de groei houden voorkomt later problemen. Als het gras niet goed groeit ontstaan er kale plekken en krijgen onkruiden en mos de overhand. Uiteindelijk heeft u dan meer werk en maakt meer kosten om weer een mooi gazon te krijgen.


Verticuteren doet u vaak om het mos en de viltlaag uit het gazon te halen. Belangrijk neveneffect is dat u met verticuteren lucht in de grond en bij de wortels van het gras laat komen. Het gazon zal hierdoor beter groeien. Ook zonder mos is het dus een belangrijke onderhoudshandeling die u bij voorkeur in het voorjaar uitvoert. Inja tuinen adviseert om het verticuteren te combineren met bemesten.

Wij horen vaak dat mensen mos in hun gazon hebben. Vervelend maar u kunt hier vaak iets aan doen. Mos ontstaat door een te lage pH , vaak in combinatie met vervilting van het gazon. Het strooien van kalkkorrels helpt bij het verhogen van de pH. Door te verticuteren haalt u de viltlaag uit uw gazon. Deze handelingen in combinatie met een juiste bemesting zorgen er waarschijnlijk al voor dat u gazon mosvrij blijft.
Echter, als het gazon in de schaduw ligt blijft het moeilijk. Wij adviseren dan om min. 1 cm. Hoger te gaan maaien als de standaard maaihoogte en extra te bemesten. Op deze manier blijft het gazon goed groeien en krijgt het mos minder kans.

Naast mos kan er ook onkruid in uw gazon komen. Het is belangrijk om dit direct te bestrijden. Onkruiden groeien vaak sneller als het gras en verdringen de grasplanten. U krijgt hierdoor kale plekken in uw gazon.
Bestrijden van onkruiden kunt u doen door het onkruid weg te plukken. Daarnaast kunt u het onkruid bestrijden met onkruidverdelger. Wij adviseren u graag over de juiste bestrijding.
Wij adviseren onze klanten om voor de onkruidbestrijding het gazon goed te bemesten. Het gras gaat goed groeien en zal sneller herstellen. De ontstane kale plekken kunt u doorzaaien met een goed graszaadmengsel. Op deze manier is uw grasveld snel weer een prachtig gazon.

Gazonkalender 

 

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Maaien

 

 

 

      

      

     

    

      

       

     

 

 

Bemesten

 

 

       

 

     

 

    

 

       

 

 

 

Indien noodzakelijk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticuteren

 

 

      

      

 

 

 

      

       

 

 

 

Mosbestrijden

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkruidbestrijden

 

 

 

 

      

     

    

      

      

 

 

 

Bemesten moet u alleen uitvoeren bij donker regenachtig weer

Voorbereiding voor de aanleg van uw graszoden

De voorbereiding
Dit is het belangrijkste en meest tijdrovende karwei. Inja tuinen wil u hierbij ondersteunen met tips en aandachtspunten.

Zoveel verschillende tuinen als er beginsituaties zijn. Wij gaan er vanuit dat de grond waarop u uw gazon gaat aanleggen vrij is onkruid, wortels en evt. oude grasmat. Is dat niet het geval dan is er werk aan de winkel.
Daarna moet u een aantal keuzes maken. Keuzes die belangrijk zijn voor uw voorbereiding maar ook voor het gebruiksgemak van uw gazon.


De beregeningsinstallatie
Een beregeningsinstallatie, wel of niet doen? Het is een investering die zich in gemak terugverdient. U gazon wordt nu aangelegd en u kunt dus ook deze installatie aanleggen zonder veel schade aan uw tuin te berokkenen.
Waarom een beregeningsinstallatie? Sproeien is voor een gazon, en zeker een jong gazon erg belangrijk. Met een beregeningsinstallatie geeft u altijd en overal op uw gazon water.
Of te wel het is gebruiksgemak gecombineerd met een goede verzorging van uw gazon.

De bemesting
Om uw gazon goed te laten groeien heeft het gras voeding nodig. Dit kunt u op verschillende manier en tijdstippen toedienen. Bemesting tijdens de aanleg van uw gazon is belangrijk om uw gazon een goede start te geven..
Met de aanleg van uw gazon kunt u kunstmest gebruiken. Hark de kunstmestkorrels wel goed door de ondergrond. Op deze manier zorgt u ervoor dat het gazon voor ongeveer 8 weken voeding tot zijn beschikking heeft.

De grondbewerking

Spitten

U begint met de grond te spitten. Bij vernieuwing/vervanging van het gazon dienen de oude zoden goed ondergespit te worden of bij voorkeur afgestoken en afgevoerd te worden. Spit de grond ongeveer 25 tot 30 cm diep om.
Bij een nieuw gazon is het verstandig de ondergrond eerst ongeveer 50 cm diep los te maken.
 
U kunt de voedingstoestand van de bodem vervolgens verbeteren door er daarna een laagje siertuinbemesting,  potgrond of bemeste tuinaarde over te strooien. Deze bemesting moet goed door de bovenste 10 cm van de losgemaakte grond worden gemengd om verbranding van de jonge wortels te voorkomen. Voor advies omtrent de juiste bemesting voor uw tuin zijn we u graag van dienst.

Frezen

Dit is een machinale manier van grond bewerken. Het voordeel is dat het snel gaat en de grond mooi verkruimeld. Ga echter geen natte grond frezen want dan zal u op termijn alleen maar last hebben.

Verdichten

Als de grond los is gemaakt gaat deze weer zakken. De voetjes naast elkaar en lopen maar! Ziet er een beetje dom uit maar is de beste manier. U verdicht de grond met uw eigen gewicht en daarmee is het in 1 keer goed.
Als u 1 keer verdicht hebt gaat u de grond egaliseren. Kijk goed waar de gaten zitten en vul deze met grond. Hierna loopt u het hele stuk wederom aan.
Het doel is dat u na het aanlopen een vlakke ondergrond heeft die niet meer nazakt.

Rollen

De gazonroller kunt u huren bij bouwmarkten. Vaak moet deze gevuld worden met water waarna u hem over de grond heen trekt. Doe dit verschillende keren totdat u ook hier niet meer wegzakt.

Egaliseren

Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond voldoende vast en volkomen egaal en vlak zijn. Werken in natte grond is schadelijk. Wacht dus tot de grond voldoende droog is. Bij voorkeur door voetje voor voetje aanlopen (snelste en beste manier), maar ook door rollen wordt de ondergrond vastgedrukt. Een goed aangedrukte grond is de basis voor een mooi gazon. Doet u dit niet dan zakt de grond bij regenval in, wat later 'n onregelmatig gazon zou geven. Daarna kan het met een hark geėgaliseerd worden, maar het beste resultaat krijgt u door met een plank de grond te schaven: dit wordt afrijen genoemd. Afrijen voorkomt putten, bulten en een slechte, oneffen maaihoogte. Na het afrijen licht losharken. Loop niet meer op het oppervlak. Nu kunnen de graszoden uitgerold worden.
 
Opmerking: Gebruik voor het egaliseren en aantrappen nooit een trilplaat. Met een trilplaat wordt de bodem volkomen dicht en zullen de zoden niet vastgroeien.

De grond is aangelopen en nagenoeg vlak. Het egaliseren is dan ook de laatste afwerking. Je kunt dit op verschillende manieren doen, de makkelijkste zullen we kort toelichten.  


Tijdens alle bewerkingen mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet te nat. Op een dichtgesmeerde grond zullen de zoden moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende opgedroogd is. Rol de zoden zo snel mogelijk na ontvangst zo uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Langs de omtrek van het gazon de zijkanten aanvullen met grond, om uitdroging van de randen te voorkomen. Bij warm en zonnig weer meteen al water geven!

 

 
Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen of aankloppen belangrijk om goed contact met de ondergrond te krijgen. Na het aandrukken dient u de zoden goed nat te maken. Bij zonnig weer zeker niet tot 's avonds wachten! Veel water geven zolang de zoden nog niet vastgegroeid zijn, is bepalend voor het succes. De eerste paar weken wel 2 ą 3 keer per dag de sproeier erop. Het gras heeft dit -vooral in de felle zon- hard nodig ('s Nachts verdrogen de zoden niet).